Luk vindue
Architectural Products
Print
Vægpaneler

God akustik må gerne kunne ses...

Akustiske vægpaneler for optimale lydforhold
Åbne kontormiljøer, store glasflader samt valg af fortrinsvis hårde materialer er overskriften for mange nutidige byggerier.
Tilsammen reducerer de mulighederne for at skabe gode akustiske forhold.


Som supplement til loftfladen, der traditionelt anvendes som akustisk absorbent, kan Mogens Rasmussen A/S præsentere nyudviklede systemer specielt udformet til montering på væg.

Design
Vægpanelerne kombinerer tradition med inno-vation. De robuste vægelementer kan anvendes til at supplere det æstetiske helhedsindtryk i rum-arkitektur samtidig med, at der skabes de ideelle akustiske forhold.

 


 

 

 

Vi kan alle, fra tid til anden, have brug for inspira-tion, og i en travl hverdag er det vigtigt, at der er nogle elementer i vores omgivelser, som er med til at inspirere os i vores arbejde.

Ved brug af vægpanelerne som dekoration på vægge i kontorlokaler, gangarealer eller andre områder hvor akustisk regulering er en nødven-dighed - forbedres miljøet på mere end en facon.

Med mulighed for flere forskellige overfladebe-handlinger og stilarter gives en stor grad af frihed i forhold til indretning og design af rum. Praktisk nytænkning har resulteret i en løsning hvor væg-panelerne udfylder flere funktioner på én og samme gang. Ved at få påmalet et grafisk ele-ment efter ønske fra fabrikken, kan vægpaneler-ne fungere som dekoration i rummet, samtidig med at der ydes den optimale akustiske regule-ring.

 

Vægpanelerne er af høj designmæssig klasse med god tilpasning til det daglige behov for akustisk regulering. Vægpanelerne kan leveres i forskellige dimensioner og monteres enten horisontalt eller vertikalt på væggen.


Anvendelse
Vægpanelerne har mange anvendelsesområder, som bla. kan findes inden for segmenterne uddannelse (auditorier, aulaer, gangarealer, store rum generelt) og erhverv (kontorer, mødelokaler).

Uanset om vægpanelerne anvendes til kontrol og understøttelse af rumakustik, som arkitek-toniske / kunstneriske rumelementer, som simpel vægbeklædning eller et miks af disse - kan der findes en individuel løsning, som tilgodeser de specifikke behov for design og akustisk regulering.

 

Klik her for en printvenlig PDF-udgave af denne side.
Klik her og se vores udvalg i loftsystemer.
For yderligere information om vægpaneler, kontakt Jan Frydenlund, dir. tlf: 6341 2492.

Ønsker du at bliver orienteret, når vi opdaterer nyhedsspottet,
så klik her og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

 

Mogens Rasmussen A/S | Industrivej 3B | DK-5500 Middelfart | Tel.: +45 64418033 | Fax.: +45 64418422 | CVR: 19262677 | mra@mras.dk | Sitemap