Luk vindue
Architectural Products
Print
Daglyskontrolanalyse

Den grundlæggende analyse af en god "dagslyskontrolleret arbejdsplads"

Tilstrækkelig afskærmning
Indkommende lys (direkte sollys eller indirekte via skyer og omgivelser) kan variere i styrke over hele Europa fra 70.000 Lux til mindre end 1.000 Lux. Lysstyrker over 2.000 Lux kræver sædvanligvis ekstra afskærmning for at opnå en lavere lysgrad på mellem 500 og 1.500 Lux i kontoret. Værdien anbefales af ergonomikere, da den opfylder lovgivningen for kontoraktiviteter i de fleste EU-lande.

Også forskelle i lysstyrke i ét kontor bør begrænses for at undgå irritationer (konstant tilpasning af ens øjne til forskellige lysstyrker, med det resultat at man får hovedpine og generelt arbejder mere ineffektivt).

Som en tommelfingerregel skal max. lysstyrke mellem vinduer, vægge og edb-skærme være i forholdet 30:10:1. Afskærmningsniveauet på en persienne eller screen fastslås ved mængden af det lys der trænger igennem, i kombination med den pågældende persienne/screens farve og materiale. Persiennens/screenens egnethed fastslås ved dens evne til at reducere lysstyrken i forskellige vinduessituationer til en grad på mellem 500-1.500 Lux.

 

Undgå blænding
Refleksioner og variationer ved høj lysstyrke bevirker altid irriterende blænding i forbindelse med edb-skærme:


1.
Blænding ved refleksion
2. Blænding af skærm, med tabt kontrast til følge.
3.
Blænding ved for store kontraster mellem lys og mørke.

 

Lovgivningen
Den europæiske lovgivning om arbejdspladsforhold omfatter også dagslys- og klimakontrol og de specifikke krav på området. Imidlertid er der indbyrdes konflikter mellem dagslys, reflekser, varme og køling. Det er derfor vigtigt at arbejdspladsen vurderes til en samlet løsning for at opnå et optimalt arbejdsmiljø.

 

Maksimal anvendelse af dagslys
Det er vigtigt for vort velbefindende, at anvende sollyset mest muligt. Brug af elektrisk lys bør være et supplement. Derfor skal sollyset dirigeres ind i bygningen uden at genere. Dette er udfordringen, når der skal skabes en optimal arbejdsplads.

 

Individuel kontrol på den individuelle arbejdsplads.
I moderne kontorbyggeri indføres dagslyskontrol gennem etablering af bl.a. LON-BUS baseret kontrolsystemer.
Imidlertid er det vigtigt at tilgodese den enkelte persons individuelle behov, enten ved anvendelse af trådløs fjernbetjening eller manuelle betjeninger.

 

Maksimal indtrængning af dagslys
De unikke fordele ved den synlige del af sollyset, er essentielt for vort velbefindende. Det er meget vigtigt, at bruge og udnytte det naturlige sollys i stedet for at afdække det hele dagen. Elektrisk lys bør kun være et supplement - det kan under ingen omstændigheder erstatte sollyset.

Udfordringen består i at udnytte det indkommende sollys optimalt ved brug af afskærmninger, med mulighed for at slippe mest mulig sollys ind, uden at genere.

 

Vigtige elementer for at kunne lave en relevant analyse af en bygningssituation
 

Geografisk position
Klima zone:
Intensitet og solvinkel kan variere. Specielt i den nordlige halvdel af Europa, hvor solen giver høj lysstyrke på vest og øst facader i vinterperioden og på syd facaden i sommerperioden.

Omkringliggende bygninger og andre objekter:
Omkringliggende træer eller høje bygninger, kan let reducere den indkommende lysstyrke med halvdelen. Dog bemærkes, at en overfor liggende bygning med glasfacade kan fordoble den indkommende lysstyrke p.g.a. refleksion fra glasset.


Facadens placering:
Enhver bygning har ganske sikkert vinduer placeret i forskellige retninger. Den totale indkommende lysstyrke varierer dagen igennem på de forskellige facade sider. På tegningen kan aflæses den maksimale grad af lysstyrke, f. eks. i Nordeuropa, på en skyfri dag om sommeren.

 

Som eksempel kan nævnes de forskellige transmissions værdier pr. afskærmning, som er tilladte for forskellige facaderetninger med normalt glas i vinduerne (forudsat at lyset ikke hindres af omkringliggende høje bygninger) hvor en edb-skærm er placeret tæt på vinduerne.

Specifikation af bygning og kontor
1. Størrelsen af vinduerne i relation til kontoret:
Design udviklingen går frem mod brugen af hele glasfacader i klart glas.
Bygningens højde:
Den nordlige retning af et kontor på 33. etage, på en dag med hvide skyer på himlen, kan opfange 100 gange mere lysstyrke end på 1. etage p.g.a. den umiddelbare tættere nærhed til skyerne. Dette har indflydelse på den krævede afskærmningsfaktor, som skal sørge for, at lysstyrke-forholdene inde i kontoret balancerer.

2. Transmissions værdier for:
A - Enkelt 6 mm glas: 90%
B - Dobbelt 6 mm glas: 80%
C - HR glas, optil: 40%
D - Imprægneret glas eller dobbelt glasfacade: 30%

3. Forskellige lysstyrker: som rammer øjet fra forskellige overflader i et rum, bør ikke variere i værdier højere end 10. Som tidligere nævnt bør der, i en ideel situation, være et lysstyrkeforhold på 30:10:1 mellem vinduer, edb-skærm, og resten af kontorets overflader (vægge / lofter / møbler / skabe). Dette betyder, at det interiøre design i et kontor også spiller en afgørende rolle (arkitektoniske konstruktioner, farvevalg, og materialevalg skal gerne resultere i diskrete forskelle i lysstyrker mellem de omkringliggende overflader).

Varme-/ kølekrav med henblik på at spare energi.
Valget af et bestemt vinduesafskærmningssystem kan også bruges til at optimere det totale energiforbrug i en bygning. F. eks. kræver det en højt energirefleksion samt høje absorptionsværdier for at undgå køling om sommeren. I det tilfælde, hvor kravet er at bevare varmen om vinteren (a) og holde på kulden om sommeren (b), er det meget vigtigt, at bedømme energitransmissionen eller G-værdien af det specifikke materiale.

 
Mogens Rasmussen A/S | Industrivej 3B | DK-5500 Middelfart | Tel.: +45 64418033 | Fax.: +45 64418422 | CVR: 19262677 | mra@mras.dk | Sitemap